การเดินทาง

การเดินทาง

จากสนามบินฟุกุโอกะให้นั่งรถไฟลงที่สถานีที่ 2 ที่สถานีฮาคาตะ แล้วนั่งรถต่อไปอีกประมาณ 10 นาที ก็จะถึงโรงแรมฟุกุโอกะโทเอะอิ
สามารถเดินจากสถานีรถไฟยะคุอินที่อยู่ใกล้โรงแรมที่สุด ประมาณ 5 นาที

สามารถนั่งรถเมล์จากท่า A ณ ลานทางเข้าออกฮาคาตะหน้าสถานีรถไฟฮาคาตะไปยังป้ายรถเมล์หน้าโรงแรม (วาตานาเบะโดริอิจโจเมะ-จูฮาจิกิงโคมาเอะ) ได้ในราคาค่าโดยสาร 100 เยน
สายรถเมล์ : From 9 to 19, 50, 58, 58-1, 214

นั่งรถแท็กซี่หรือรถเมล์จากสถานีรถไฟฮาคาตะถึงโรงแรมประมาณ 10 นาที
เดินจากสถานีวาตานาเบะโดริของรถไฟใต้ดินสายนานาคุมะ ประมาณ 1 นาที
เดินจากสถานียะคุอินของรถไฟนิชิเท็ตสึสายเท็นจินโอมุตะและรถไฟใต้ดินสายนานาคุมะ ประมาณ 5 นาที

การเดินทางจากท่าเรือฮาคาตะไปยังโรงแรมฟุกุโอกะโทเอะอิ

การเดินทางจากท่าเรือฮาคาตะไปยังโรงแรมฟุคุโอกะโทเอย์โฮเท็ล

การเดินทางจากท่าเรือฮาคาตะไปยังโรงแรมฟุคุโอกะโทเอย์โฮเท็ล

นั่งรถบัสจากท่าเรือฮาคาตะไปยังโรงแรมประมาณ 30 นาที


การเดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะไปยังโรงแรมฟุกุโอกะโทเอะอิ

การเดินทางจากสนามบินฟุคุโอกะไปยังโรงแรมฟุคุโอกะโทเอย์โฮเท็ล

การเดินทางจากสนามบินฟุคุโอกะไปยังโรงแรมฟุคุโอกะโทเอย์โฮเท็ล

จากสนามบินฟุกุโอกะให้เดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดินจากสถานีฟุกุโอกะแอร์พอร์ต ลงที่สถานีเท็นจิน
จากนั้นต่อด้วยรถไฟใต้ดินสายนานาคุมะ แล้วลงรถที่สถานีวาตานาเบะโดริหรือสถานียะคุอิน
ใช้เวลาเดินไปยังโรงแรมประมาณ 1 นาที หรือเดินทางสถานียะคุอิน ประมาณ 5 นาที

from Fukuoka Airport

from Fukuoka Airport

จากสนามบินฟุคุโอกะให้เดินทางมาด้วยรถไฟใต้ดินจากสถานีฟุกุโอกะแอร์พอร์ต ลงที่สถานีเท็นจิน
เมื่อถึงสถานีเท็นจินแล้ว ให้ต่อด้วยรถไฟนิชิเท็ตสึสายเท็นจินโอมุตะ แล้วลงรถที่สถานียะคุอิน
ใช้เวลาเดินจากสถานียะคุอินไปยังโรงแรมประมาณ 5 นาที


การเดินทางจากฟุกุโอกะโทเอะอิไปยังสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด

เดินจากสถานีวาตานาเบะโดริของรถไฟใต้ดินสายนานาคุมะ ประมาณ 1 นาที
เดินจากสถานียะคุอินของรถไฟนิชิเท็ตสึสายเท็นจินโอมุตะและรถไฟใต้ดินสายนานาคุมะ ประมาณ 5 นาที